Jesteś w: Strona główna » Aktualności » Zakończyliśmy kolejny kur...

12

KWI

2019

Zakończyliśmy kolejny kurs KPP
W Szczytnie zakończył się kolejny kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, którego organizatorem była Fundacja Autrimpus. Tym razem w szkoleniu uczestniczyli m.in. strażacy – ochotnicy z Olszyn, Szyman, Gawrzyjałek, Faryn, Trelkowa, Szuci i Jedwabna.

Głównym celem kursu KPP jest przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej. W wiosennym kursie organizowanym w bazie wodnej Miejskiego Ośrodka Sportu w Szczytnie uczestniczyło 16 osób- w większości strażaków – ochotników z gmin powiatu szczycieńskiego. W zajęciach wzięli udział także ci, którzy zdecydowali się przedłużyć swój certyfikat ratownika przed upływem jego ważności. Wszyscy spotkali się 11 kwietnia, aby sprawdzić swoje umiejętności przed komisją złożoną z lekarzy i ratownika medycznego. Wcześniej kursanci musieli zmierzyć się z egzaminem teoretycznym. Później przyszedł czas na działania praktyczne, w tym m.in. te dotyczące postepowań z poszkodowanym w sytuacjach urazowych. Dla kursantów przygotowano wiele pozorowanych sytuacji z jakimi mogą spotkać się podczas działań w ramienia swoich jednostek jak też i tych, które mogą się wydarzyć na co dzień. Komisja oceniała nie tylko ich działanie na poszczególnych etapach udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, ale także współdziałanie w grupie, nie pomijając kwestii związanych ze wsparciem psychicznym poszkodowanego. Każde działanie było odpowiednio punktowane, a ewentualne niewielkie błędy popełnione podczas poszczególnych działań omawiane. Wszyscy kursanci zdali egzamin końcowy i zyskali tytuł ratownika.

- Szczególnie cieszymy się z tego, że w kursach KPP biorą udział strażacy-ochotnicy – mówi Grzegorz Achremczyk, ratownik medyczny i zarazem wiceprezes Fundacji Autrimpus. – Widać, że zdobytą wiedzę podczas naszych szkoleń potrafią odpowiednio wykorzystać w realnych działaniach w terenie. Nierzadko są pierwsi na miejscu zdarzenia, udzielają pierwszej pomocy i przekazują poszkodowanych Zespołowi Ratownictwa Medycznego. Od ich szybkiej reakcji, i co ważnej prawidłowego postępowania na miejscu zdarzenia, zależy przecież życie i zdrowie osób poszkodowanych. Dlatego muszą być przeszkoleni w wielu dziedzinach. Cieszymy się, że do tej wiedzy możemy dołożyć swoją przysłowiową cegiełkę. Moim zdaniem nastąpiła znaczna poprawa bezpieczeństwa w powiecie szczycieńskim. Do tej pory w naszych szkoleniach uczestniczyło bowiem ponad 160 osób, z czego znaczna część to właśnie strażacy- ochotnicy.

Współorganizatorami kursu był Urząd Miejski w Szczytnie i Miejski Ośrodek Sportu w Szczytnie.Dodano: 2019-04-12 00:00:00
Przez: Grzegorz Siemieniuk


Wydrukowano: 2024-07-17 17:30
Adres strony: http://www.wfosigw.olsztyn.pl/?sp=1&art_id=183&full=234&type=aktualnosci